Algemene voorwaarden

Om optimaal aan uw verwachtingen te kunnen voldoen, hanteren wij een aantal voorwaarden. Wij raden u aan de voorwaarden goed te lezen om verwarring of teleurstelling te voorkomen.

De voorwaarden hebben wij voor u in een handig overzicht samengevat. Het kost slechts vijf minuten om deze door te nemen.

Container Cleaning hanteert de volgende algemene voorwaarden:

  1. Mits uw e-mail adres bij ons bekend is, ontvangt u een herinneringsbericht een dag voor de reiniging ter bevestiging van de reiniging.
  2. Uw container wordt gereinigd na lediging door uw inzamelaar. Gelieve de container tot uiterlijk 19.00 uur aan de straat te laten staan.
  3. U ontvangt van de klantenservice de ronde sticker(s) voorzien van uw postcode en huisnummer. Gelieve deze sticker(s) op de voorzijde van uw container(s) te plakken. Staat u container in een groep containers, plaatst u dan de sticker op de bovenzijde van de container. Zo kan onze chauffeur uw te reinigen container(s) herkennen.
  4. De beoordeling of uw container door ons gereinigd kan worden, ligt bij de chauffeur, i.v.m. onder andere veiligheid en gezondheid. Aandachtspunten: resten van bijvoorbeeld uitwerpselen, frituurvet, onvoldoende lediging en/of chemicaliën.
  5. Bij tijdelijke verschuiving van de inzameling bijvoorbeeld i.v.m. feestdagen, vervalt uw reiniging. De volgende keer besteden wij extra aandacht aan de reiniging.
  6. Bij overmacht (vorst of weeralarm) vervalt uw reiniging. De volgende keer besteden wij extra aandacht aan de reiniging.
  7. Wijziging in persoonsgegevens en/of wijziging in leegdag dient u z.s.m. schriftelijk aan ons door te geven.
  8. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren met een opzegtermijn van 2 maanden.
  9. Bedrijfssluiting in week 1, 31, 32, 52 en 53.