Aanmelden

Aanmelden gaat heel eenvoudig via onderstaand formulier. Vul alle velden in, verstuur de aanmelding en wij nemen contact met u op.

Meer weten? algemene voorwaarden.

Wilt u liever eerst iemand spreken, bel dan naar 0900-1704. Eventuele vragen kunt u ook stellen via ons contactformulier.


Aanmeldformulier

Belangrijk:
Alleen bij een jaarbetaling krijgt u het 1e kalenderjaar 25% korting.
Bij betaling per kwartaal vervalt deze korting en gelden de reguliere prijzen.

Ik betaal per:
Kies hier uw abonnementsvorm:
Kies hier uw abonnementsvorm:
Hoeveel GFT containers wilt u laten reinigen? Hoeveel Rest containers wilt u laten reinigen? Hoeveel PMD containers wilt u laten reinigen?

Het aantal enkele containers? (bij reiniging van meerdere GFT, Rest of PMD/Kunststof containers)


Het aantal duo containers? (bij reiniging van meerdere DUO containers)


Hoeveel GFT containers wilt u laten reinigen? Hoeveel Rest containers wilt u laten reinigen? Hoeveel PMD containers wilt u laten reinigen?

Het aantal enkele containers? (bij reiniging van meerdere GFT, Rest of PMD/Kunststof containers)


Het aantal duo containers? (bij reiniging van meerdere DUO containers)Graag het gewenste baktype selecteren
GFTRestPMD
Leegdag GFT

Leegdag Rest

Leegdag PMD/Kunststof

Leegdag DUO


Voorletters* Tussenvoegsel Achternaam*
Postcode* Huisnummer*
Straat* (wordt indien mogelijk automatisch ingevuld) Plaats* (wordt indien mogelijk automatisch ingevuld)

IBAN (18 karakters, zie bankpas)

Telefoonnummer

Emailadres

Aangemeld door klant: (indien van toepassing, vult u hier uw postcode en huisnummer in)


Stuur mij een herinneringsmail op de dag van reiniging en/of een mail ter bevestiging van de reiniging.


* Met deze aanmelding machtig ik Container Cleaning de reinigingskosten automatisch van mijn rekening af te schrijven. Indien ik het oneens ben met deze afschrijving heb ik 56 dagen de tijd mijn bank de opdracht te geven het bedrag terug te boeken!